Vị mặn từ cánh đồng muối đến cốt nước mắm truyền thống