Topic Theo dõi và dự đoán truy quét BHP của Công An Hàn quốc

Anh e khu vực 대전 đi lại cẩn thận

Anh e khu vực 대전 đi lại cẩn thận,Hôm nay thằng bạn lm xây dựng lúc đang ăn trưa nó vào " sik tang " quét may có tình báo nên lánh nạn kịp thời .
Chúc a,c,e thượng lộ bình an
 
ace bhp tập trung đập lại bọn ca đi em sung phong cầm đầu :ar!:ar!:ar!
Đã BHP rồi còn manh động...haizzz. Ít gì cũng nên làm sao cho đẹp mặt mấy người HP ở đây chứ thím...
Nếu để phải xếp chung với mấy tàu khựa thì ko chịu đâu nghen...mấy bạn làm sao thì làm.