Phần 2: ** Làm Việc Với Các Ông Chủ Hàn Quốc Như Thế Nào **

#61
đêm buồn nhớ korea

ĐÊM THU vắng lặng lòng tê tái , nhớ kỹ niệm xưa nhớ ĐẠI HÀN
VỢ ta đang đợi nơi xa đó , Biết bao giờ trở lại CHỐN XƯA
Ngày xa KOREA ta có hẹn ,Về thi rồi trở lại với em
THI xong càng mong càng thấy đợi .Đợi chờ ngày xum họp" KÔ RÊ "
về nước tháng 3 /2011 => tháng 12/2011 thi tiếng HÀN TREN MÁY TÍNH ĐỢT ĐẦU TIÊN => 20/1/2012 hồ sơ lên mạng => Chờ đến nay 17/10/2012 ....???? ko biết chờ đến bg...
 
#62
ĐÊM THU vắng lặng lòng tê tái , nhớ kỹ niệm xưa nhớ ĐẠI HÀN
VỢ ta đang đợi nơi xa đó , Biết bao giờ trở lại CHỐN XƯA
Ngày xa KOREA ta có hẹn ,Về thi rồi trở lại với em
THI xong càng mong càng thấy đợi .Đợi chờ ngày xum họp" KÔ RÊ "
về nước tháng 3 /2011 => tháng 12/2011 thi tiếng HÀN TREN MÁY TÍNH ĐỢT ĐẦU TIÊN => 20/1/2012 hồ sơ lên mạng => Chờ đến nay 17/10/2012 ....???? ko biết chờ đến bg...
Bao giờ cho đến năm 2014.
Thì sum họp "korea" mới đến với ace chúng mềnh.