mong admin và mod vào đọc

#1
Mình mới tham ra vào diễn đàn được thời gian, nhưng vào thấy 4rum bị spam khủng khiếp, lượng rác lớn quá. Nên admin có thể tuyển thêm mod để quản trị và sàng lọc, phát triển diến đàn. Vì mình nghĩ khi lập ra diễn đàn là để phát triển chứ không phải để chứa rác.