Dự luật mới về việc gia hạn thêm hợp đồng lao động

Kjm_SuYoung88

<font color=red>—╬ஓღForever And One ღஓ╬—</font>
#1
정부, 이주노동자 취업 최장 10년으로
사업장 변경 없으면 출국 뒤 재입국해 5년 더 취업 … 강성천 의원 대표발의​

고용노동부가 5년으로 묶어 놓은 외국인 노동자 체류기간을 최장 10년으로 늘리는 방안을 추진하고 있다. 이런 내용은 강성천 한나라당 의원이 지난 19일 발의한 외국인근로자의 고용 등에 관한 법률(고용허가제법) 개정안에 모두 포함된 것으로 확인됐다.

20일 <매일노동뉴스>가 강성천 의원을 통해 확보한 ‘외국인 고용법 개정 검토(안)’에 따르면 노동부는 사업장 변경이 없는 경우 등 일정한 요건을 충족하는 이주노동자의 재입국 취업을 1회에 한해 허용하는 방안을 마련했다. 현재 이주노동자는 3년 동안 취업활동을 한 뒤 사용자가 재고용을 요청하는 경우에 2년 미만의 범위에서 취업기간을 연장하고 있다. ‘3+2’ 제도로 표현하는데 최장 5년(4년10개월) 동안 일할 수 있다.

노동부 안은 요건을 충족하는 노동자에 한해 재취업을 한 번 더 허용하는 것이다. 3+2를 1회 연장하면 최장 10년 동안 체류할 수 있게 된다. 다만 노동부는 △취업기간(5년) 중 사업장 변경이 없을 것 △상대적으로 내국인 구인이 어렵다고 판단해 장관이 고시한 사업·사업장에서 근로할 것 △재입국 후에도 1년 이상 근로계약을 체결하고 있을 것을 조건으로 제시했다. 이런 조건을 충족한 이주노동자는 5년간 취업활동을 하고, 1개월 출국 뒤 재입국해 다시 5년간 취업할 수 있게 된다.

노동부는 방안을 마련한 이유에 대해 “기업에서 5년 이후에도 계속 고용할 수 있도록 해 달라는 요청을 지속적으로 제기하고 있다”며 “숙련도가 높아진 인력을 돌려보내고 신규인력을 들여오는 것은 비효율적이라는 지적이 있다”고 설명했다. 법안을 발의한 강 의원은 혜택을 볼 노동자를 1만9천명여명으로 예상했다. 강 의원은 “고용허가제로 취업활동 중인 6만여명 중 5년간 사업장을 변경하지 않은 노동자가 20~30% 수준이어서 국내 고용에는 크게 영향을 미치지 않을 것”이라고 말했다.

하지만 기업체의 요구를 반영하면서 정작 이주노동자들의 인권침해를 무시하고 있다는 비판이 제기된다. 김기돈 한국이주인권센터 사무국장은 “사업장 이동이 없어야 재입국 취업을 허용해 준다는 것은 사용자의 편의만 생각하고 노동자에게는 인권침해를 참으라는 얘기나 마찬가지”라고 비판했다. 그는 “사업장 이동을 제한한 것은 고용허가제의 가장 치명적인 독소조항”이라며 “그간 이주노동자와 시민단체의 오랜 싸움으로 조금씩 풀어 가던 제한을 한꺼번에 무력화하겠다는 것”이라고 지적했다.


< 저작권자 © 매일노동뉴스 무단전재 및 재배포금지 >

Sẽ áp dụng đầu năm 2012
Chính phủ, Lao động di trú được làm việc tối đa 10 năm
Không thay đổi nơi làm việc sau khi về nước được tái nhập cảnh được làm việc thêm 5 năm ... Kiến nghị của Nghị viện Kang Song Cheon.

Nô tông Bu đang cân nhắc xem xét phương án thêm thời gian 5 năm, có thể làm việc 10 năm cho lao động nước ngoài. Nội dung này ngày 19 tháng 10 vừa qua Nghị viện đảng thống nhất Hàn Quôc Kang Song Cheon đưa ra về việc sửa đổi luật cấp phép tuyển dụng lao động nước ngoài

Bản tin Người Lao động ngày 20 , thông qua dự thảo sửa đổi luật tuyển dụng lao động nước ngoài của Nghị viện Kang Song Cheon thì Nô Tông Bu đưa ra phương án trường hợp lao động nước ngoài thõa mãn điều kiện không thay đổi nơi làm việc sẽ được tái nhập cảnh làm việc thêm một lần. Hiện nay lao đông di trú sau khi hết thời hạn 3 năm trường hợp chủ sử dụng lao động yêu cầu thì gia hạn được thêm 2 năm. Đang thực thi Chế độ (3+2) tối đa có thể làm việc được 5 năm.(4년10개월)

Các lao động thõa mãn các điều kiện của Nô Tông Bu được gia hạn thêm một lần nữa. Chế độ cấp phép (3+2) có thể làm việc được 10 năm.
Tuy nhiên,
-Trong vòng 5 năm không chuyển xưởng
- Các đối tượng làm việc trong các công xưởng được đánh giá là khó nhận lao động trong nước( Lao động Hàn)
- Sau khi tái nhập cảnh ký hợp đồng lao động 1 năm trở lên

Thõa mãn các điều kiện này lao động Di trú sẽ được làm việc tiếp 5 năm, về nước sau 1 tháng sẽ được tái nhập cảnh và được làm việc 5 năm nữa.

Theo như giải thích lý do đưa ra phương án của Bộ lao động là " các doanh nghiệp yêu cầu sau 5 năm được tuyển dụng tiếp và chỉ trích rằng những lao động có tay nghề cao lai đuổi về tuyển dụng lao động mới sang là việc làm không hiểu quả" Nghị viện Kang người đưa ra phương án dự tính sẽ ưu tiên ký lại cho 1 vạn 9 nghìn lao động. Ông nói rằng lao động 5 năm không thay đổi nơi làm việc là 20%-30% thì không có ảnh hưởng lớn đến tuyển dụng trong nước.

Tuy nhiên, có một số phê phán rằng điều kiện đưa ra thực tế là không quan tâm đến nhân quyền của người lao động Ông Kim Ki Ton cục trưởng trung tâm nhân quyền người lao động di trú Xê un phê phán rằng: Điều kiện phải không chuyển xưởng mới cho phép tái tuyển dụng thì giống như là nói với người lao động hãy chịu đựng xâm phạm nhân quyền.
Ông chỉ trích "luật cấp phép tuyển dụng hạn chế thay đổi nơi làm việc là một điều khoản độc ác cực kỳ ghê tởm và vấn đề mà người lao động di trú cùng nhân dân được từng chút giải quyết nay lại dần dần mưu lược hóa.

Người dịch hoangtrungthong

Nguồn:http://www.labortoday.co.kr/news/articleView.html?idxno=107131
 
Last edited by a moderator:

QuynhKr

Administrator
#4
Bọn Hàn này ác thật boc lột 5 năm là đủ rồi trước là 3 năm sau nên 5 năm giờ lại định lên 10 năm. Không được chúng ta càng nhân nhượng bọn chúng càng lấn tới đả đảo luật này thôi tớ nhất quyết ko ở 10 năm có ai theo không:))
 
#5
hê hê đã hứa thank 1000 lần anh thực hiện này em thảo này...1---> 1000 thank :) chuẩn rồi nhớ giết dc anh cho em tất cả luôn :D
 

lovevirus

for you and for me
#6
Bọn Hàn này ác thật boc lột 5 năm là đủ rồi trước là 3 năm sau nên 5 năm giờ lại định lên 10 năm. Không được chúng ta càng nhân nhượng bọn chúng càng lấn tới đả đảo luật này thôi tớ nhất quyết ko ở 10 năm có ai theo không:))
Có mỗi bạn Quỳnh hiểu vấn đề. Chứ ở VN nhiều người còn tự nguyện muốn sang để Hàn nó bóc lột đấy :D
 

Kjm_SuYoung88

<font color=red>—╬ஓღForever And One ღஓ╬—</font>
#8
vietzung_kr
Tức là đầu năm 2013 ? hả em ốc
2012 anh ạ!
anhtuyenhn
hê hê đã hứa thank 1000 lần anh thực hiện này em thảo này...1---> 1000 thank chuẩn rồi nhớ giết dc anh cho em tất cả luôn :D
Thua anh luôn! 1 đều vậy. Lần sau kiếm cách khác cá độ thôi :ar!
QuynhKr
Bọn Hàn này ác thật boc lột 5 năm là đủ rồi trước là 3 năm sau nên 5 năm giờ lại định lên 10 năm. Không được chúng ta càng nhân nhượng bọn chúng càng lấn tới đả đảo luật này thôi tớ nhất quyết ko ở 10 năm có ai theo không
Thông tin nóng hổi: Phu nhân Pác cho phép đi thêm 5 năm nữa rồi về dắt "cún" đi chơi ;))
 
#13
Ui, Chúc các bác ở lại vui vẻ, em về nhà kẻo thầy u mong.
 
#14
Xin lỗi Ốc ơi cho anh hỏi ''tí'' như em nói vậy thì chỉ trưởng hợp hết hạn 5 năm thôi hả?
''Em đọc,dịch và hiểu được 1 số chỗ,vì thấy nó có thể là thông tin có ích nên mạn phép dịch đăng bài vào diễn đàn! Có đưa cả nguồn cụ thể là báo lao động của Hàn...mong anh chị em nào có thời gian và vốn tiếng Hàn tốt ghé qua dịch và bổ sung để mọi người hiểu đúng hơn:

*Do tình hình số lao động hết hạn hợp đồng 5 năm có chiều hướng gia tăng. Nên Luật lao động về việc làm có một số sửa đổi. Ngày 20_10 bắt đầu có hiệu lực.
*Trong 5 năm đầu tiên(4 năm 10 tháng) lao động không chuyển đổi nơi làm việc và sau khi về nước 1 tháng sẽ được kí lại thêm 5 năm nữa nhằm giữ lại một số lao động có tay nghề ở các doanh nghiệp.Điều kiện dễ dàng không phức tap.
*Luật này đã được thông qua vào hôm 20_10 nhưng áp dụng phải trong đầu năm sau''.
nhưng anh xắp hết 6 năm và vẫn làm 1 công ty tù ngày sang liệu có được không nhỉ?mà về vn lại 1 tháng áh?nghe hơi ghê ghê sợ ăn thịt lừa lắm em ơi
 
#15
các bạn đừng mừng vội nhé .các bạn đọc kỹ văn bản rồi xem mình co thuộc diện đó ko nhé? ký thêm 5 năm chỉ dành cho những ai từ lúc sang hàn quốc lần đầu tiên và vẫn làm ở công ty đó chưa chuyển xưởng lần nào mói được ký thêm thôi nhưng trường hợp nay rất ít nhưng dù sao cũng là tin vui cho chúng ta và hy vọng HQ sẽ áp dụng luật có lợi cho người lao đọng chúng ta hơn nũa .
 
#18
Muoi Thao nam bat thong nhanh thiet, cho Minh hoi lust chi ap dung cho cac ld thuoc dien di Theo chuong trinh ( EPS) cap phép moi (4 Nam 10 thang) thoi ah? Vi dot nay so ld 3+3=6 Nam het HD cung nhieu, vay muoi hoi giúp Minh va moi nguoi voi nhe. Cam on Thao trứơc
 

Kjm_SuYoung88

<font color=red>—╬ஓღForever And One ღஓ╬—</font>
#19
Muoi Thao nam bat thong nhanh thiet, cho Minh hoi lust chi ap dung cho cac ld thuoc dien di Theo chuong trinh ( EPS) cap phép moi (4 Nam 10 thang) thoi ah? Vi dot nay so ld 3+3=6 Nam het HD cung nhieu, vay muoi hoi giúp Minh va moi nguoi voi nhe. Cam on Thao trứơc
Ở đây tuy là những anh chị em 5 năm (4 năm 10 tháng) làm tại 1 công ty mà chưa chuyển lần nào mà được theo luật do quốc hộ thông qua vào hôm 20-10. Và sẽ áp dụng vào đầu năm. Theo em thì 3+3=6 vẫn sẽ áp dụng.

Luật thì có rồi đấy, nhưng quan trọng nhất là chính thức vào ngày nào ở đầu năm sau. Cũng nhiều anh chị hơi " hồi hộp". Còn về 1 tháng qua lại cũng không có vấn đề gì vì được cấp Visa đoàng hoàng như đợt hết 3 năm kí lại thêm 1 năm 10 tháng. Sợ mỗi ham vui quá lại hết hạn visa hay máy bay gãy cánh thôi :P
 

habaoanh

╬♥๑ღforever_lo ve♥๑ღ╬
#20
Muoi Thao nam bat thong nhanh thiet, cho Minh hoi lust chi ap dung cho cac ld thuoc dien di Theo chuong trinh ( EPS) cap phép moi (4 Nam 10 thang) thoi ah? Vi dot nay so ld 3+3=6 Nam het HD cung nhieu, vay muoi hoi giúp Minh va moi nguoi voi nhe. Cam on Thao trứơc
sao cô này viết không dấu mà không ai nhắc nhỉ