Cập nhật Thông tin diễn biến mới nhất vụ Vũ Nhôm và thế lực được Tổng cục 2 phanh phui 05-01

#1
Cập nhật Thông tin diễn biến mới nhất vụ Vũ Nhôm và thế lực phía sau đang được Tổng cục 2 phanh phui - Vì sao Vũ nhôm có thể sở hữu 3 hộ chiếu? Bí ẩn với cuốn hộ chiếu mang tên TRẦN ĐẠI VŨ của Vũ nhôm - Lộ bí mật nghiệp vụ ngành công an Vì sao Vũ Nhôm phải ngồi chiếc ghế 38C trên chuyến bay về Việt Nam -Tài sản của Vũ nhôm tẩu tán sang Đức khủng cỡ nào? ....

View: https://www.youtube.com/watch?v=H7x5VIwBJik