Offline 5

Diễn ra vào ngày lao động VN tại HQ lần 2 (30/8/2009) tại Công viên Olympic rất hoành tráng và vui vẻ